first page
Ham shack
Transceivers
ZX Spectum +2
Betadisk 128
Bike
Zoznam cebeckarov
Produkcia - tvorba
Historia
Naucne texty
Kreslene vtipy
Foto experimenty
Meteo images 
Web linky
Download demos

HF METEO FAX FREKVENCIE

HF SYNOP & SHIP & GMDSS DSC FREKVENCIE

SAT NOAA METEO FREKVENCIE

LIGHTNING (BLESKY)

GAMMA RADIOACTIVITY GAMMA-SCOUT  POZNAMKY  PM-1610
meranie radiacie bytumeranie radiacie bratislavymeranie radiacie Dubravkymeranie radiacie Dubravka cesta - Horsky park - Hradmeranie radiacie Marianka a Zahorska Bystricameranie radiacie Devinska Kobylameranie radiacie stareho kompasu
meranie radiacie bratislavameranie radiacie wienmeranie radiacie Vysoka


ゥ 2001 NAIRAM       末末末末末末末末末末末末末末末末末末末 E.MAIL