Dobre krizovky - mesacnik
Začiatok  |  Vydavatežstvo  |  Časopis  |  Harmonogram  |  Kontakt

casopis
Vydavatežstvo nairam

Vzniklo v roku 2003 so sídlom v meste Bratislava.

Aktivity:
Vydávanie krížovkárskeho časopisu.
Výroba krížoviek na objednávku.
Zasielanie časopisov do zahraničia. (6.6euros post+magazines)

14.11.2003 Š Vydavatežstvo  nairam  | ISSN 1336-3867