Nikto nedostane keď sa narodí. (E.Nagyová)

Autor:
Marian Nagy
telocvičné náradiečasti oblečenianárazom zasiaholnadolobec v okr. PrievidzaAfganistan (kód štátu)Pomôcky: AYL, cyatea, gasea, Plocles nedotknutý zásahmi človekaplešinausmrtil obesenímstromovitá papraď
hruda (zdrob.)býv. čs. skokan na lyžiach
ruské muž. meno (Rudolf)vodné stavovce
umelecké bezcenosti
vlk z Knihy džungleimunopreparát
spojovací materiál
Tajnička
506 rím. číslicamilikvidácia
nemecké sídlotesaním opracovala

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)