Ke je lovek sm - najlepie .

Autor:
Marian Nagy
krajina Srbovantna (angl.)Pomcky: Polina, Olta, Kiat, jackal, ensata, kalit, ECSobec vokr. Revcakto orieesk drhy (skr.)zrunos, kumakal (angl.)teplomiln trvalka
1.as tajniky2.as tajniky
obchodn nzov steatitu
drite rekordu
bralo (pl.)sucre - Ekvdor (kdmeny)
aker (es.)
obyvateka Silice
biblick postavaindonzsky mys
rumunsk rieka, Oltmeno Aurlie

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)