Absoltne vetky veci sa .

Autor:
Marian Nagy
dalopreverm, verifikujemhistriarobil ostrmInstant MessengerpretoePomcky: Ekne, Nama, Elal, yam, Tayranm vyhbilmesto i tt vAmerikemykal (expr.)
pribil nov podovuVzbroja poiarnej ochrany
presvedme sa o pravostiangl. spol. tanec
sdlo vNrsku
1.as tajniky2.as tajniky
austrlske jazero
achtic
iara, obryssdlo vLibrii
chybyleteck spolonos Izraela

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)