ten kto najrchlejie utek.

Autor:
Marian Nagy
pzaprmiapld, tlanemeck mu. meno (Laurenc)rieka vAnglickuv rannom asePomcky: Neale, Allos, Adur, Ononskuvalvzalo donjmupremiestni
vhonokSlovensk nrodn povstanie
druhpohrebn hostina
til sa
Tajnika
obyvate Tehernu
rusk riekajazero vAustrlii
typ hudby severoamer. pvodufranczske sdlo

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)