Jedna z možností ako zistiť svetové strany je orientácia oltárov v na východ.

Autor:
Marian Nagy
typ predajne1.časť tajničkyohmatali (expr.)otoman, divánPomôcky: Elaf, Bala, knar, LS, ri, alen, Alesi, Elmira, MNTParacontrol Kite Divisionstrecha (angl.)naostrooblasť, bokuvádzala do pohybu, hnalamužské menoetapa konaniadravec s cennou kožušinou
výsledok odrazu nôh od zemepropagačný leták
vojenská predajňa2.časť tajničky
stred (angl.)roztrhalo
japonská dĺž. miera
anglické muž. meno (Oskár)útržok (expr.)
obyvateľ Lehoty
ohúril, omámilos. zámeno
Excessive Deficit Procedure
španielske žen. meno (Elvíra)starší z dvoch mužovvnútorný obal (anat.)
sídlo v KanadeEstónsko (kód štátu)
opieralo
fr. jazdec F1
pás vyčnievajúci zo stavby
snívajakad. titul pred menom
typ obchodnej lode
stará nórska jednotka dĺžky
1950 rím. číslicami
MPZ Lesothapokrývam kvapkami
obidve
Montserrat - šport. kód krajiny
obruba
unaviť, vyčerpať1153 rím. číslicami
robila pohyb3.časť tajničky
rieka v podsvetí v gr. bájoslovístarodávna skriňa

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)