Väčšina látok zamŕzaním zmenšuje objem. .

Autor:
Marian Nagy
zoskupenie predmetovmeno Aurélielen (čes.)usilovala sa niečo nájsťPomôcky: VEB, Badem, sidara, Vyza, blen, Kaloša, bareterodovzdal (zast.)obec v okr. Komárnorímsky domáci bôžikPomôcky: Imeľ, Adelína, Mokre, Okada, Oeno, Aachen, tarabazmeň smerobec v okr. R. Sobotaženské menocudzie muž. menoa iné (skr.) druh hroznaopera R. Straussa
strana, bokolej (angl.)
ženské meno (26.7.)
japonský admirálosmium (zn.)
smejko
1.časť tajničkystúpenec dadaizmu
cudzokrajný ozdobný kerhorká jedovatá rastlina
časť chodidla
mäk. tónina
obrázok zhotovený obtlačou
čoraz (nár.)združenie podnikov
ryba podobná jeseterovi
francúzsky atol
oáza (čes.)
 turecké korenené jedlovydával zvuk kráActive Template Library
antický krčah
2.časť tajničky
ľahká vzorovaná tkanina
zhotovovala tkaninujedlo (zast.)
mesto v Rakúsku
fr. meno Anatol
jazero v Poľsku
vojenská predajňakožušina z ondatry
vojenský útvar
Asociácia súkromných lekárov
hlboký (angl.)
nezdravomužské meno (31.1.)nič
obručpoučenie
bolivar - Venezuela (kód meny)
predložka
Slovenský plynárenský priemysel
mesto v Nemecku
Český tenisový svaz
3.časť tajničkykrátka komická scénkaotázka na 3. pád
6 rím. číslicami
elektrický odporprerobil
štát v USAnealko. nápoj

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)