Pomaly alej zjde, ale rchlejie .

Autor:
Marian Nagy
urka, hanadal do obalupotlalaobyvate Lbuaustrlsky ptrossprava, kolekciaperk, skvostPomcky: Anatole, pilaf, Uliporadie, sledkope okolo nieohomladia kamenn doba (geol.)drenm pokodila
tlieskanie ako prejav shlasuindonzske sdlo
lmanm pokodilhlavn jedlo da
aty (kni.)
Tajnika
obec pri Ukrajnskych hraniciachfran. meno
futbalov oddiel
balknske jedlo, pilavzbavil ostrosti
vyhynut plemeno psovpapier nastench

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)