Raz sme hore a raz dole, lebo naše pocity často .

Autor:
Marian Nagy
stĺpová sála v apadane, apadaodlomilnejako, voľáko (hov.)meno Ivonyindické sídloPomôcky: RO, YV, Tuni, Alia, adonis, čaps, Appadadostal sa dovnútranasávaťMPZ Venezuelypostupnehlaváčik (bot.)spájalo lepom
audítorská správasypaním dostal dovnútra
1.časť tajničky2.časť tajničky
bác, čľap
skončiť (nár.)Regionálny operačný program
okrasný vták
čpavok (chem.)oslovenie vydatej ženy
MPZ Rumunska
kompaktná platňakrášlil, fintil
bývalý albánsky politik (Ramiz, 1925)ohybné slovo vyjadrujúce dej

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)