Piatok .

Autor:
Marian Nagy
meno Vojtechastarogrcky boh podsvetialmalalyiarske pretekyPomcky: Vels, Akalan, Abellomcovalvlhilo rosouopytovacie zmenovstrojhlinkov fliapsmenomesto vTurecku
sdlo vRuskukrila (expr.)
drav vtkmot (zdrob.)
naivo (angl.)
Tajnika
hl. mesto Gruznskanrsky matematik (Niels Hendrik)
cirkulovalhorava
osamotenomusk meno (8.3.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)