Za rok sa na Zemi vytvor esns .

Autor:
Marian Nagy
metlou odstraujevyjadroval ctu slovkom onislovensk obec3 rm. slicaminajmenia as chem. prvkumesto vo FranczskuPomcky: Sakala, erikit, Tave, lom, Dulovo, lorikapruh (zdrob.)odev starormskych legionrovpridal sott vUSA
zvieratnk (angl.)zrodok vtele matky
pravid. spltka dlhu srokamirann d
vietor vDalmcii
Tajnika
cudzia predponarozmnoovalo
tvorek (typ.)
franczska riekaltohned nerast
sen (ma.)esk skokan na lyiach (Jaroslav)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)