Najviac času . J.Steinbeck

Autor:
Marian Nagy
učenie proroka Mohamedanie novoatol v IndonéziipoetEkvádor (kód štátu)chyť (expr.)Pomôcky: NMA, Araan, Arana, Laas, diloba, Amabel, Dalat, Tetrovhlucháňovi podobný lesný vtákčasť stavby nad rímsoupovýšenosť, namyslenosťaustrálsky pštrosPomôcky: Ilai, Katen, Adeline, Anat, tape, Yali, katarakt, Kunovgrécke muž. meno (Mikuláš)anatóm (čes.)Paríž (angl.)kutím zhotoviť4.časť tajničkynemecké žen. meno (Adelína)obyvateľ Lelesa
španielske žen. meno (Izabela)páska (angl.)
Multi Object Oriented (skr.)
od vlhkosti zväčšil objem
1.časť tajničkyiným smerom
nemecké mestomlčky
presnosť (kniž.)
jazdecká hra
podielová jednotka sily
ženské menodruh veľryby
kananejská bohyňa úrody
vylučovať pot
podsvetie
fr. člen
vyčnievajúci skalný prah z dna rieky
ženské meno (7.5.)obchodná akadémia (skr.)
symetrála
polovica osi (geom.)
obec v okr. Topoľčany
Kiosk Inf. Systems
desatinná časť logaritmu
 sotva (expr.)latinské žen. meno (Anabela)nádrž na Slovensku
mramorovka (zool.)
robím
chyby
st. slov. špor. komentátor
klávesový hu- dobný nástroj
súlad (kniž.)šarha (zastar.)
poranenia
meno Leopolda
ŠPZ okresu Kežmarok
antiarytmikum
polypropylén (zn.)
emirát (nem.)bývalý podnik zahr. obchodu
opotrebenie povrchu trením
úplne, celkom
sídlo v Dem. rep. Kongo
papuánsky ostrovKatarína (dom.)
vietnamské mestoozdoby
Severné Mariany - šport. kód
mužské meno (6.7.)
rímske číslo 51
predplatiteľuchytil (expr.)vanula
zbierka (skr.)
2.časť tajničky3.časť tajničky
Elena (dom.)American Academy of Religionsnežný človeksúrodenci

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)