Zo vetkho, o hovorme, s vdy tri tvrtiny . (Bueve)

Autor:
Marian Nagy
pradeninatesanm opracovalmloPomcky: Oti, Kom, skyvakrajec (kni.)chvlospev (bibl.)zmieril sa so stratoudlh kus rovnho tenieho dreva
vrch vBulharskuobchod (angl.)
rieka - Horn Volta, Togo, Ghanapovrch tela
zmtok, chaos (expr.)
Tajnika
pali cez sito
obyvate Pavlian
izbov rastlinakrdlo (odb.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)