Krovn 40 rokov.

Autor:
Marian Nagy
potkan (zool.)presvedme sa opravostikoick riekaPomcky: rattus, mare, puppobyvate Krivejpltalijeden, po talianskydezinfekn prostriedok pokosiloobyvate Udiazahrnulo, chytiloprenanie
hranamierny pravideln behskr. shvezdia Korma
mena Macaarno (pl.)
more, po latinsky
va (odb.)
1.as tajniky2.as tajniky
Slovensk kancelria poisovateov
mesto vSR (mal Rm)obyvate Osaky
MOL Rakska
trpilopichalo rohami
schdzka (hovor.)roznos

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)