je star 5 miliardy rokov.

Autor:
Marian Nagy
obyvate LimyHomrov eposnikto (pejor.)jap. bojov umeniebv. jednot. obchod vBratislavePomcky: Adot, rotang, Bartol, Nolamne jedlolianovit palmaAlena (zdrob.)meno Bartolomeja
iaramorsk ivoch
Homrov epos oTrji, Iliadasdlo vTaliansku
slena (angl.)
1/1000 milimetra
vojensk skupinagn, id, jednotka vdedinosti
sdlo vEtipii2.as tajniky
1.as tajnikyamerick herec (Steven)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)