Najvaia Jahre Viking (458m) uvezie 564763 ton ropy.

Autor:
Marian Nagy
reglstal sa chormhoci (nr.)Mobile Telephone Networksanatm (es.)opracvalo dltomPomcky: hoa, ometalmykal (expr.)potalivypal tmelom
vyetrovanie hmatom (lek.)pracovisko vbani
vane, rdvlastnm
vniknutie (kni.)
Tajnika
rska rep. armdaprvok zn. Ta
posledn sprva (skr.)
cr (zn.)naliali na nieo
hlink (zn.)plakal (expr.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)