Mete kudne . Pokia iadny nie je, ni nestratte.

Autor:
Marian Nagy
potreba rybraprstroj na snmanie obrazuznaka cigrlatinina (slang.)pozera (expr.)Pomcky: Operas, Kran, Kaov, LazoLibanon (kd ttu)mu. meno (30.3. vR)pozdrav na rozlkujed
vkolrusk mesto
kto nieo lapprerieknutie sa
meno Evy
zametanm zbavponraj
musk hlas
Tajnika
lesn kme vLibriiobec vokr. Trebiov
oza (es.)zduch

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)