Pravda je vzcna. Bu sa hovori nesmie, .

Autor:
Marian Nagy
vrazil (kni.)von kabtkrtko piekolotrok (poet.)Pomcky: tapa, ma, urna, irasermestsk polcia (skr.)kvantov genertor iarenia2.as tajnikystatv, podstavecdruh papagja
hore (poet.)hl. mesto Bieloruska
polynzsky papierpretoe
PZ Olomouca (R)
1.as tajnikyboh lsky
Internat. Telecom. Union
seknuniepreuje
PZ okresu Malacky
indekresal
popevokmo (lat.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)