Ak sa ti zd, e vetko funguje, urite si nieo .

Autor:
Marian Nagy
kovov zvorapracovn oblekmiesto venej blaenostimusk menoazyl (srb.)Pomcky: Siam, azil, Drahan, Akalanlkali, fascinovalivydal roduzlostn ena (nr.)mesto vTurecku
japon. vrobca mot. vozidielbozk (hov.)
vonkajia, predn stranavnos zvkladu
star nzov Thajska
sebadvera
Tajnika
plemeno, odrodaensk meno (22.12.)
Sarmatmusk meno (27.11.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)