Ten kto sa smeje naposledy sa iba boj .

Autor:
Marian Nagy
o sa vsvaelektrda tranzistoraNiger (olymp.skr.)rusk shlasopatrne preskmalPomcky: NIG, argala, Aia, Chiv, lora, karp, Vendozkophoreohbalprekypuje
Vendeln (dom.)Ondrej (dom.)
1.as tajnikykapor (rus.)
kartov hra
Utility Industry Group (skr.)zskal lovom
vy-chovvateka (talian.)
EV okresu Vranov nad Topou2.as tajniky
Nigria (kdttu)
kto opatruje konerusk sdlo
druh bocianaUnited Lan Agency (skr.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)