Pre loveka je najstatonejie .

Autor:
Marian Nagy
kopec (zdrob.)na prednom miestedruh opicelipov porastsnovaPomcky: Bajan, ateles, Kusakzal, rilspjkuje (hovor.)bodanm usmrtilpean jednotka
nhlivos (nr.)lomoz, hurhaj
odbornk voptikepretoe
ena (kni.)
kto preparuje
Tajnika
rajslovensk skladate
rusk mestodedin zklad znaku

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)