Gniovia s vdy nedocenen. To poznme vetci z vlastnej .

Autor:
Marian Nagy
odoslal, vyslalesk skokan na lyiach (Jaroslav)zrez, vrubPomcky: Yvonne, Naab, alona, sone, oar, Sakalameranm zisti rozmeryiara na ihriskufranczske ensk meno (Ivona) vtkalspsobuje chlad
pomer stojatch vn (skr.)zl, po poskypredloka
veslo pre neprov lo1004 rm. slicami
son (angl.)
prv aposledn psmeno
film. hviezda
Tajnika
pracovnka vlaboratriu
perlooka (zool.)nemeck rieka
st. dkov mierajela (nem.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)