Opakom hovorenia nie je povanie, ale .

Autor:
Marian Nagy
velioanans (es.)knieatstvo vzpadnej Eurpehlinkov fliaPomcky: EI, Obid, Odile, Anabar, enolsliedil, stopovalslad (kni.)obec vokr. N.Zmkykormidlo vautekto ober
bezhrb ava3.as tajniky
organick zleninavek boh (pejor.)
meno Danielafranc. en. meno (Otlia)
spojka
rusk riekadarek
MOL rska
1.as tajniky2.as tajniky
pridali sotoho asu (skr.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)