- Ak chcete, aby deti nieo urobili, .

Autor:
Marian Nagy
liezlo, chodiloohorokzatnaloasto rozrval pdubataArbeitskreis Neue Erziehung (skr.)povaha (kni.)scedilPomcky: PHE, Ariano, Aio, otolittalianske sdloteklil (expr.)zabezpeovaliteliesko vuchu
rebovalosdlo vJaponsku
vtk (expr.)priehlavok (nem.)
1.as tajniky2.as tajniky
skr. shvezdia Fnix
mesto naPovazmenou naparu odstrnil
polypropyln
Karolna (dom.)hnanm priviedli
okolo, vkol (poet.)st. doba kamenn

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)