ite dnes tak, aby ste zajtra nemuseli it pre .

Autor:
Marian Nagy
meno Slavomraobyvate Ladiecdrenm pokodilataliansky futbalistamrazuvzdorn drevinaPomcky: abk, ksukol, Vieri, adrema, Lajkoad acta (skr.)via stavbamadagaskar-sk lemur
as vetyabchztina (kdjazyka)
udovt (dom.)
latinsk mu. meno (Ladislav)
adresovac strojty (nem.)
krtka telev. snmka
Tajnika
obec vokr. Senec
osobn zmenocel (angl.)

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)