Najvie pozorovene mrano bolo dlh 250KM a irok 20KM.

Autor:
Marian Nagy
Filipnanlahdka, makrta (expr.)Pomcky: UR, Kolyma, Kukas, Kalistrieka vRuskuv (teleg.skr.)musk menoprieskumzasva, pcha
taliansky ur.lenjazero vRusku
vodn hlodavec
pracovnk laboratria
okolo, vkol (poet.)Legitimerade Kiropraktor. Riksorganisat.
pre
Tajnika
vyznava atomizmu
rastom zvova

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)