- Niekomu sa ahko ije, ke u ide .

Autor:
Marian Nagy
prejavilo, kapitulovalovykonaak prca, drinaCluster Validation Environmentensk meno (26.7.)pomenovalodlialapopoludaj oddych
starormsky boh oha
urobili rovnm
Tajnika
alebo (poet.)maarsk hora
podraovacia spojka
sdlo vRumunskuensk hlas
za (poet.)predmestie Viedne

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)