Ke lovek vie preo miluje, tak .

Autor:
Marian Nagy
zomrel (kni.)africk dravec civetastrnik (poet.)Pomcky: cibeta, SCV, Alathundralilka (lek.)omamoval alkoholomportov ninie
pri tenise
MPZ Vatiknupriestranstvo pri dome
krejsk automobilkasrovina na vrobu cukru
okrem inho (skr.)
kto sa zaober obchodom
Tajnika
istiaci prostriedoksdlo vUzbekistane
Local Area Network (skr.)popevok

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)