- ivot je jedna vek .

Autor:
Marian Nagy
obloenieovjav lianahubrPomcky: Elm, Asad, YVKuiper Airborne Observatoryosvetov innosrezal (expr.)Adam (zdrob.)
Obiansko prvne hliadky (skr.)trhovkya (hovor.)
rcajsrsky politik (Hafz, 1928)
meno elmra
Tajnika
esk riekajazero vUSA
MPZ Venezuely
kto rob rozbor
venovalo

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)