Citt Seneca:

NADDESIATI
VKYHLZFU
PKOVTHUR
NEUBLIUJE
EBASVYPSAO
VCHYTRCTVE
RMOREMSEI
LUSROZNCV
JEDZMEAA
HOILTERTSU
DESIATI, FUJAVICA, CHYTRCTVE, JEDZME, MYSL͊, NEUBLIUJ, NEVRL, SMEROM, STRETLI, ZHUSTEN

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)