Citt z Orientu:

LEPMIEVJE
OMDRIEYPO
SKARRHZZHA
OCHNIOEENAK
BPODOBEO
NEUVERMH
ELPAEARPO
CMILUJMEPH
VRIADOKALA
PRIHOVRAL
HEBREJOV, MILUJME, MIZNڍ, NEUVER, OSOBNE, PODOBE, PRBOR, PRIHOVRAL, RIADOK, SCHOVAJ, VYZNM

  

  

25.01.2006 VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)