- Tuná Rysuľa by sa chcela zapísať na kurz Autocadu. Chce .

 nespalo1.časť tajničkymeno Anetynapomínal
chybný tovar
jednotka sily
ruský sociálny revolucionár
2.časť tajničky
Pomôcky: Sepi, Esaki, ola, Eser, aal, aker, dynapolotuhá mazľavá hmotavlna na hladine (špan.)rolovaná šunkašaty (angl.)
úkaz
Morseova abeceda (hov.)
mužské meno (21.6.)úhor (nem.)
staršia poľná miera (40,5 áru)
pohybom zachytiťrezinabrat. futbalový klub
 plod kokosovníkahlas kvočky
japonský fyzik
posledná správa (skr.)
určená medza
Kiwi Expat Associationodolával
anglické sídlo
symetráladezinfikovalo sírou
skr. súhvezdia Mečiar
frekventant dôstojníckej školy1004 rím. číslicami
EČV okresu Nitra
okopávajúca poľnohospo-dárska plodina
soli kyseliny siričitej

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)