dosahuje 200 až 400 tisíc otáčok za minútu. Aby nedošlo k prehriatiu, musí sa hrot chladiť vodnou parou.

 rastlina príbuzná bodliakumierilazhotovovali tesanímAnastázia (dom.)
Pomôcky: drbolila, Rozo, Olio, noša, Talo, trailst. nástroj na oranievyjmúc, až naTajničkaspoločnosť s ručením obmedzenýmspis (adm.)
etiópske mesto
rozprestrieť
presnosť (kniž.)
cupotala (expr.)značka kvalitnej múky
ibapozeralo (expr.)
batoh, plachta
arabský sultanátsídlo v Austrálii
vyčiarknutie
 potečie nadoldrobný cudzopasný hmyz
chodec (zried.)
nástroj na holenievedieť, stačiť (arch.)
prudký krátky dážďMPZ Bangladéša
mohutný zemský útvar
Tatár (čes.)Method Resolution Order (skr.)
portugalská rieka
European Space Agency (skr.)stopa cesty (angl.)
Albánsko (olymp. skr.)
latinskoamerický tanecôstie
ulica (skr.)
vrátane (kniž.)
uvádzať, budovať

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)