Ak stratíme nejakú vec, stratíme aj čas hľadaním. Niekedy sa môže stať, ze hľadáme aj keď nevieme čo hľadáme, a nájdeme niečo, čo .

 Overall Loudness Ratingkorbáčevitím zhotovilazhustený obsah
Pomôcky: eternit, Anil, kotula, bršlen, Elizabeta, Ostapukrajinské muž. meno (Eustach)čriedapostupnekrídlo (odb.)topánky
Tajnička
ospalý
robiť stolárske práce
trepem (expr.)Elena (dom.)
drobný poľný hmyz
Adela (dom.)USA (kód štátu)
mužské meno (5.12.)
autorské hárky (skr.)
rieka v Brazílíi
podrážkaneplatnosť (odb.)hodnotiť (zastar.)
 ker s červenými toboľkamiazbestovo- cementová krytina
vlhkomilná trvalka
berkélium (zn.)domovina (kniž.)
pracovník s lepom
lei - Rumunsko (kód meny)relaxácia (hovor.)
za
štep (zdrob.)nobélium (zn.)
kráľ zvierat
obec v okr. Lučenec54 rím. číslicami
lebo (poet.)
staršie žen. meno
naplánovať v čase

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)