Procesor Z80 CPU 8-bitového počítača (1982) pracuje na 3,5 MHz a má 22 (8-bitových) registrov a dva (PC, SP) čisto 16-bitové. Niektoré ale môže párovať do ôsmich (16-bitových) registrov a plnohodnotne s nimi pracovať. Jednou instrukciou spočítať alebo odčítať 16-bitové čísla. Dnešné moderné PC s najnovším x86 majú až 256-bitové registre (YMM), čo je dĺžka 32 bajtov.

 teplé pramene (geol.)mesto v Turecku1.časť tajničkybelgické mesto
japonský záliv
keltský názov Írska
Gambia (kód štátu)
Pomôcky: Yale, Oramar, Tosa, termy, Erinmeno Adely2.časť tajničkyspis (adm.)jednorázové pridelenie prostriedkov
staroarménske mesto3105 rím. číslicami
hodnota (peňaž.)
595 rím. číslicamiuniverzita v USA
meno Šarloty
unavilkomprimačný program
vydávala zvuk kvok
klát (nár.)Internet Protocol (skr.)
mužské meno (27.8. v ČR)
Spojené arabské emirátydiery
meno Vratislava
 cvrkanie
maďarská hora
stroj (zastar.)ženské meno (14.11.)
atribút (skr.)syr v slanom náleve
Holandsko (olymp. skr.)
zabijakstaršia poľná miera (40,5 áru)
a iné (skr.)
poplašné zariadenie v aute
žena majúca smolu

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)