Prečo slobodné ženy upozorňujú na to, že muži zarábajú viac?
Lebo vydáte vedia, že nezáleží na tom, kto koľko zarába, .

 snímačveľa narozprávamalkohol. nápoj pred jedlomokolo (bás.)Elena (dom.)
had (angl.)
nemecká rieka
Pomôcky: Eran, Tarantela, Ataš, molen, keras, Naab, alkazárafrickí bicí hud. nástroj1.časť tajničkymesto v Taliansku
ŠPZ okresu Ružomberok
taliansky ľudový tanec
opevnený hradmeno Alexandracitosl. vyjadrujúce počudovanie
moje (angl.)meno Barbory
samec (angl.)
Televízny Klub Mládeže (skr.)oráč (zastar.)
prítmie
sídlo v Líbyi2.časť tajničky
na dlhší čas
sudánsky kmeňčasť vojenského oddielu
staroškandinávsky básnik
 rohovka (lek.)
obchod (angl.)
57 rím. číslicamifínske sídlojuhoamerický hlodavec
tak (nem.)kópia textu písaného na stroji
Advanced Rapid Library
aha, ľaľa (cit.)pravoslávny kláštor
sloven. rieka
okrúhly kameň
30 minút

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)