považuje budova s výškou nad 150 metrov.

 Tajničkaformovať do vĺnplagát, výveskašvajčiarske sídlorieka v Japonsku
Pomôcky: Mač, Antip, Timok, Libichava, alfer, Arao, Lenkurobil fotkuočný maz, škarmaplúžimpozývala
orgán zrakuferomagnetická zliatina
odkopnutie
daromnica, hlúpota
meno Fridricha
piecťpríbuznýobec v okr. Bánovce n. Bebravouobyvateľ Skalitého
rieka v NemeckuBusiness Laboratory for Students
pichať rohami
v (angl.)slabší krik
postaraj sa
MPZ Laosutlapa
anión (čes.)
 pochábeľ (expr.)vystrájal (zried.)
ináč
šanovať (hov.)Chile (olymp. skr.)
sídlo v Pakistane
ruské muž. menovlastniť
55 rím. číslicami
ženské meno (26.4.)
obyvateľ Okinavy

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)