Kanadské (Ontario) sa do roku 1834 volalo York.

 mexická rieka1.časť tajničkyosťdruh cukríkovliehovina z ryže
Pomôcky: Aros, Ksora, Allen, nard, SERP, omeldovať, Orta, Kielhviezda v súhv. Kasiopejaobtrelznemožňovalaznačka francúzskej horčice
prazeodým (zn.)
stroj na kompresiu plynov
volená predstaviteľka obce
kanadský hokejista (Bobby)zovretie
skr. súhvezdia Had
ryža (nem.)osobné zámeno
juhoázijská rastlina
uplatňovala trestzadovážiť
jazero v Írskuspojovaci výraz
2.časť tajničky
 svižne, rezkomongolský pastier dobytka
zápalná bojová látka
rubídium (zn.)
cirkev (čes.)
ŠPZ okresu Komárnoplynulý priebeh deja
misijné činnosti
druh pamätítáranina (hrub.)
nemecké mesto
tvorca epických dielsídlo v Taliansku
koniec (angl.)
pracovník v pasienkarstve
klienti
vopred ohlásiť (zast.)

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)