planéty Mars je rovnaký ako na Zemi vo výške 30km.

 1.časť tajničkyobec v okr. Malackybežalavylučovalo potčlenský štát v Barme
Pomôcky: Katak, Tutu, Ezau, rekordovo, Adom, Pavao, KINdruh meteoritu podobný skluvyhynuté plemeno psovprosím (nem.)banda (expr.)
mytologický syn Izáka
odborník zostavujúci tabely
staršie žen. meno
sídlo v Indiikikuju (kód jazyka)
obilnina
africký politik (Desmond Mpilo, 1931)riedky (špan.)
2.časť tajničky
nemecké žen. meno (Ina)syntetické vlákno
srbské muž. meno (Pavol)
ŠPZ okresu Trnavaruka (telov.)
plot (zast.)
vylieval, vlievalfrancúzske žen. meno (Nikola)
 ihličnatý stromjedlo (dets.)
básnici
prirodzený logaritmus (skr.)
znova (poet.)
ospanlivo7 rím. číslicami
osada pri Jordáne
obyvateľ Moravian
prísť v rekorde
zn. elekt. spotrebičovživil, opatroval
značka kancelárskych potriebneprirodzene, umelo

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)