V období 1696 - 1851 platila vo Veľkej Británii . A do augusta roku 1960 boli v Británii sady hracích kariet potlačené a predávané s daňovou povinnosťou.

 včasnýspojenec (angl.)1.časť tajničkysopka v JaponskuTatranský Národný Park
býv. egypt. prezident (Anvar, 19l8)
Pomôcky: aneuryzma, Asama, VK, Raisa, Acle, Rainer, Akkaobyvateľ Polynézieovinovačkasedacia časť konského postrojatrieda (slang.)
melódia (angl.)
obyvateľ Kostolného
ohr. rozšírenie časti tepny
spôsobujúci nudu (prísl.)Open Automaton Project (skr.)
barikáda
anglické sídloMOL Austrálie
rozmach (kniž.)
existujeteanglické mesto
Kuiper Airborne Observatoryženské meno
mužské meno
 opatera (kniž.)2.časť tajničkysťahovacie záclony
kľučka (čes.)
správapoľská rieka
ženské meno (26.7.)
delilaCarolina Orienteering Klub (skr.)International School of KenyaAnastázia (dom.)
titul kardinála
snaha upútať pozornosť
vyhynutý kočovníksídlo v Mali

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)