Mesiac je vzdialený od Zeme 384400 KM a dosahuje približne 25% veľkosti Zeme. Mesiac obletí Zem (27.3 dňa). Okolo svojej osi sa otočí raz za 720 hodín.

 staršie muž. menomužské menoopica (angl.)mužské meno (28.5.)Alena (dom.)
úžitkové domáce zviera
vôňa, po esperantsky
Pomôcky: Adare, Ouro, onosma, Oreb, CIR, Nain, Orak, Klimentplúžila1.časť tajničkyoblepil
španielska exkráľovná
zriedkavo, výnimočne
dobré meno (kniž.)v (angl.)
ženské meno (12.4.)
mesto v ÍrskuMPZ - Keňa
brazílske sídlo
leukocity (skr.)rumenica (bot.)
rieka v Barme
spojkacitoslovce trúbenia
obyvateľ Akkry
2.časť tajničkyvýmena, zmena
 kryha (čes.)
odsunutie, odsúvanie
Remus (dom.)
ostrov v Tureckuvrch v Čechách
Spojené arabské emiráty
porciaassembler (skr.)
skr. súhvezdia Kružidlo
starý muždvojhláska
hlas kravy
časť (konského) postrojaInternational Bank Account Number
sídlo v Kanadebúra

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)