Vo Veľkej Británii je registrovaných 948 . Je to najviac v Európe.

 priateliaArizona Department of Educationmesto v Kóreifínske muž. meno (Pavol)obyvateľ obce Oľka
Pomôcky: Riri, Novara, Ašant, Endre, indri, Paavo, okenit, Naneta, Rilameno Štefanavojenský paktsemeno určené na siatiecudzia predpona (plod)
zrútenie sa
inakade
kto meria čas
vodca HunovIvana (dom.)
príslušník kmeňa v Ghane
talianske mestoosobné zámeno
maďarské muž. meno (Andrej)
 tučnotaovinie driek
náhle vznikol
rázovite, pôvodnekto robí cievky
1.časť tajničky2.časť tajničky
ženské meno
skr. súhvezdia Rysmadagaskarská poloopica
kórejský druh hoboja
zachráňstrom (angl.)
bulharské pohorie
ladiaca časť rozhlasového prijímačaEvidenčné číslo vozidla
ihličnatý strom
vzácny trojklonný nerastIshockey Klubb (skr.)
starší (skr.)
stúpenec totality
biely sadrovec

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)