Pred druhou svetovou vojnou malo USA 16.najpočetnejšiu armádu na svete. .

 stúpenec poetizmuvzdelane, múdro2.časť tajničkytanečná zábava
Pomôcky: eke, Evre, Popp, UR, Saier, Izis, Ribo, Phleum, metonymia, Anorimykalpožadovalitopánkydobrý športovecčeský sochár (Arnošt, 1819)
výhodný obchod (hovor. expr.)somár
rieka vo Švajčiarskufrancúzska rieka
starogrécka bohyňa
ostrov (ind. oceán, vták Dodo)
vezením dopravímautomobilka v Nemecku
tamkvitnúci ker
rovnosť (kniž.)
odporovacia spojkamúr
automobilka v Rusku
dlhodobá súťažAmer. National Stand. Institute
druh kormorána
 veľká amer. mačkovitá šelmaAlžírsko - olympíjská skr.
1.časť tajničky
pluh (maď.)
zariadenie na mletie obylia
timotejka (bot.)váš (teleg. skr.)
meno Imricha
rýchlo sa vzďalovaliirídium (zn.)a iné (skr.)
prenášanie významu (lingv.)
Adriana (dom.)brazílske sídlo

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)