Kto sa narodil neskôr, uvidí .

 textová tel. správaslovenský prozaik (Dominik)zapôsobil silným dojmom3.časť tajničkypolovička roka
Pomôcky: Radoslava, Aiol, klík, Pavo, Beraea, save, elaine, stompodlialo1.časť tajničkyženské menočernošský ľudový tanec
MPZ Ukrajinymliečny výrobok
Library Of America (skr.)podstielal
anglické žen. meno
príslovkaskr. súhvezdia Androméda
Starogrékmeno Richarda
ohrada z prútiazárodok rastliny
MPZ Litvy
vyrúbila clomajúca talentnadobudol presvedčeniepotočník (zool.)
 odkopnutieanténa (skr.)
2.časť tajničky
Nacionalna i Univerzitetska Biblioteka
harmónia (zast.)
osobitneuchovať (angl.)
skr. súhvezdia Páv
základná číslovkazásyp
sať (čes.)
Keňa (kód štátu)Lada ..... (auto i mesto)
Radio Sputnik (skr.)
otrava
pieseň s pastierskými motívmi

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)