Fotón je sám sebe .

 st. slov. špor. komentátorAssistance Dog Instituteposlanieurýchlilstojačky
Pomôcky: Arne, saran, Arana, Mazus, Ripi, Repin, Amorimtlačením plnilachemické vláknomeno Vlastimilaplazivá trvalka
pomer stojatých vĺn (skr.)adamovské strojárne
Tajnička
chalan (zvel.)
ženské menoživočíšny tuk
dolný (opak)
posledný (angl.)prikrývka na kone (hovor.)
peňažná jednotka niekt. štátov
nerast, sírnik antimonitý
 uruguajský spisovateľ (Enrique)počarilo
meno Róberty
argón (zn.)cudzie muž. meno
ruský maliar (Iľja Jefimovič, 1844 - 1930)
kozmonaut USAsíran bárnatý
patriaci moruMPZ - Veľká Británia
náhlenie (nem.)
obeťElena (dom.)
vlastním
sídlo v Talianskupokoj
ostrov v Jadranskom mori
zač. písmená slov
skupina riadiacich pracovníkov

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)