Stupnice tónov vynašiel z Talianska Guido d´Arezzo. Jednotlivým tónom pridelil označenia podľa prvej slabiky latinského chválospevu venovaného svätému Jánovi. Ut queant laxis, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solve polluti, Labili reatum, Sancte loannes. Tón Ut sa neskôr nahradil tónom Do.

 jednaj, diskutujohorok1.časť tajničkyodsuň, odtlač
meno Róberta
český prozaik (Jiří, 1882 - 1939)
Pomôcky: Roch, Laki, Bait, Hulei, Mahen, ZIR, livrejmaďarské muž. meno (Šalamún)clonil, zatienilaromatický stromľahké jednostopové vozidlo
severo-severo východpaznechtík ostnitý
čistiaci prostriedokčínsky dvojstrunový hud. nástroj
meno Rochusa
rovnošata sluhovŠPZ okresu Dunajská Streda
nájazd (angl.)
aerón (čes.)japonská hm. jednotka
samoty
2.časť tajničkyhora na Islande
Baltické more (hov.)
Open Invention Networkvnadidlo (angl.)
kozmonaut USA
klobúk (hov.)
MPZ Holandskaroľník
izbová rastlina
 Vector Product Formatspojenec (angl.)
komijčina (kód jazyka)
sodík (zn.)
umenie (angl.)
vzlietnutieAsociácia súkromných lekárov
elektrický obvod (skr.)
priekopníčka (kniž.)
výplatný odtlačok (filat.)

  

  

25.01.2006 © VYDAVATELSTVO NAIRAM (Autor: Marian Nagy)